• 30
  0

  Tirana – ‘Qyteti Bashkëpunues i përbashkët’ Asambleja Qytetare në Njësinë 6. Diskutimet u zhvilluar midis Institutit të Studimeve Sociale dhe Humane dhe përfaqësueseve nga komuniteti, si ...
 • 90
  0

  Tirana – ‘Qyteti Bashkëpunues i përbashkët’ Asambleja Qytetare në Njësinë 11. Diskutimet u zhvilluar midis Institutit të Studimeve Sociale dhe Humane dhe përfaqësueseve nga komuniteti dhe ...
 • 26
  0

  Tirana – ‘Qyteti Bashkëpunues i përbashkët’ Asambleja Qytetare në Njësinë 4. Diskutimet u zhvilluar midis Institutit të Studimeve Sociale dhe Humane dhe përfaqësueseve nga komuniteti dhe ...
 • 47
  0

  Njësia 11 – Laprakë Demokratizimi në vendimmarrje dhe gjithë përfshirja e komunitetit do ndihmojë në ndërtimin e poliqendrave të reja të qytetit. Instituti i Studimeve Sociale ...
 • 48
  0

  Regional Youth Cooperation Office Info Section për pjesëmarrësit mbi mënyrat e aplikimit. Për më shumë informacion : http://www.rycowb.org Këtë herë mund të aplikojnë edhe shkollat e ...
 • 66
  0

  Kur Fukujama në vitet ‘90 deklaroi solemnisht “Fundin e Historisë” me rënien e “Perandorisë së Lindjes” u mendua që fundi i luftës ideologjike mes Komunizmit dhe ...
 • 113
  0

  “Funksioni censurës, (i ideologjisë në ditët tona) nuk është të thyejë rezistencën. Këtë, mund ta bëjë vetëm një aparat shtetëror represiv, por të mund të thyej ...
 • 40
  0

  ‘Qyteti bashkëpunues i përbashkët’ Takimi me përfaqësues të komunitetit të njësisë administrative nr. 4 nxori në pa rëndësinë e analizës së zonës në tërësi edhe jashtë ...
 • 272
  0

  Botuar ne Gazeten Dita Nga Leart Kola -Çfarë duhet bërë? Gjëja e parë që duhet bërë, në fakt, është që mediumet publike të mësohen të balancojnë ...
 • 50
  0

  Instituti i Studimeve Sociale dhe Humane zhvilloi takimin me banorët e Njësisë nr. 2 mbi mënyrat e përmirësimit të rritjes së përfshirjes qytetare në vendimmarrjen lokale ...