Instituti i Studimeve Sociale dhe Humane dënon me forcë vendimin e kryetarit të komunës Predappio, i cili ka mohuar dhënien e  një kontributi prej 370 euro për pjesëmarrjen e dy ...
Load More