8 Marsi është një ditë, që na kujton rezistencën e vajzave dhe grave ndër vite, e patjetër është një ditë që meriton të festohet, meriton të kujtohen të gjitha arritjet ...
Load More