Instituti i Studimeve Sociale dhe Humane zhvilloi në hapësirat e Dajti Park trajnimin e titulluar Aksioni Rinor për Bashkimin Evropian, program ky i mbështetur nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në ...
Load More