Tirana – ‘Qyteti Bashkëpunues i përbashkët’ Asambleja Qytetare në Njësinë 6. Diskutimet u zhvilluar midis Institutit të Studimeve Sociale dhe Humane dhe përfaqësueseve nga komuniteti, si nxënës dhe studentë, pensionistë, ...
Load More