• Call for Project Management Position – Institute of Social Studies and Humanities, Tirana, Albania Introduction: The Institute of Social Studies and Humanities, based in Tirana, Albania, is seeking a highly qualified and ...
  • Nga ritmet pulsuese që lëviznin trupat tanë dhe meloditë shpirtërore që prekën zemrat tona, Xhade Fest krijoi një atmosferë vërtet magjike që kapërceu çdo kufi, duke bashkuar njerëz nga rajoni në një festë ...
  • Asgjë Sikur Dielli do të jetë në Xhade Fest! Grupi ASD, përmes teksteve me metafora provokative, kryesisht me tema nga jeta sociale dhe me një stil më të thellë, e ka përmbledhur ...

Entertainment

Call for Project Management Position – Institute of Social Studies and Humanities, Tirana, Albania Introduction: The Institute of Social Studies and Humanities, based in Tirana, Albania, is seeking a highly ...

Don't Miss

7
0

Call for Project Management Position – Institute of Social Studies and Humanities, Tirana, Albania Introduction: The Institute of Social Studies and Humanities, based in Tirana, Albania, ...

Latest Articles

Load More