Ligji i Tiranës/ është një prej rekomandimeve kryesore të studimit “Përshpjetim i zhvillimit dhe bashkëpunimit qytetar” është Ligji i Tiranës. Prozojmë që të ketë një ligj të veçantë për administrimin ...
Load More